ми ні причому ???

 
 

ми ні причому ???
 

УКРАЇНА

НАДВІРНЯНСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 Івано-Франківської  області

    78400, майдан Т.Шевченка 33, м.Надвірна, Івано-Франківської  області,

 тел. (03475) 2-24-52, факс. (03475) 2-24-29, e-mail: rada.nadvirna@ukrpost.ua

Код 04054435, розрахунковий рахунок 35417001001312 в УДК Івано-Франківської області, МФО 836014

 


  
 

 

 

 

       27.06.2013     №__3________                  Голові громадсько-політичної

                                                                        ради Надвірнянщини                     

на №__________від__________                  п.Я.Ю.Лесюку

 

 

Надвірнянська районна рада розглянула Ваш запит на інформацію  від 23.06.2013 року №128-1/6, щодо виготовлення проектно-кошторисних документацій та проведення будівельних робіт в районі за період 2100-2013 рр. та надаємо наступну інформацію.

 Надвірнянська районна рада є представницьким органом місцевого самоврядування. Згідно ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до повноважень районної ради віднесено затвердження районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заслуховування звітів про їх виконання.

Підготовка і внесення на розгляд ради проектів районного бюджету, проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, проектів цільових програм відноситься до повноважень  Надвірнянської районної державної адміністрації, яка діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Відповідно до ст.2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" до основних завдань місцевих державних адміністрацій належать виконання регіональних програм, підготовка та виконання бюджетів, звіт про виконання бюджетів й програм.

Відповідно до ст.17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" районна державна адміністрація розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх на затвердження відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед районною радою про їх виконання.

Відповідно до ст.18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" районна державна адміністрація складає й подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання, звітує перед районною радою про його виконання.

Розробляючи та подаючи на затвердження районної ради проект районного бюджету та проекти цільових програм, районна державна адміністрація виходить з можливостей забезпечення фінансування тієї чи іншої програми відповідно до власних надходжень районного бюджету та дотації вирівнювання з державного бюджету , затверджених рішенням "Про державний бюджет України".

Відповідно до вищенаведеного пропонуємо Вам для отримання потрібної Вам інформації звернутися в Надвірнянську районну державну адміністрацію як орган виконавчої влади до компетенції якого відноситься забезпечення виконання завдань про які йдеться у Вашому запиті на інформацію.

 

 

              Заступник керівника виконавчого

              апарату районної ради                                           І.Д.ПисклинецьСоздан 12 июл 2013